ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ένα θεατρικό εργαστήρι για τους γονείς ( τους φίλους τους και…άλλους ) γιατί στη ΣΒΟΥΡΑ δεν παίζουν μόνο τα παιδιά ! Στο θεατρικό εργαστήρι που προτείνουμε το σώμα αποτελεί το βασικό μέσο έκφρασης. Εξερεύνηση , λοιπόν και ανακαλύψεις του τι « λέμε» με το σώμα μας ,πώς το νοιώθουμε , τι «διαβάζουμε» στη στάση και την κίνηση του σώματος των άλλων ; Ποια είναι η προσωπική μας σωματική έκφραση και πώς μπορούμε να την εξελίξουμε ; Αυτή λοιπόν η σωματική ωραία περιπέτεια, στο δικό μας εργαστήρι ,θα συνδυαστεί με άλλες «γλώσσες» θεατρικής έκφρασης : τη φωνή ,το λόγο, τη μουσική ,την μάσκα ,τα αντικείμενα… Και πολλά άλλα που στοχεύουν να πλουτίσουν το ομαδικό και προσωπικό μας ταξίδι από τη μια συνάντηση στην άλλη. Υπεύθυνη του εργαστηρίου η Γιάννα Μαμακούκα Χώρος η ΣΒΟΥΡΑ : Π.ΜΕΛΑ 18 τηλ :2310-222-728 Έναρξη από ΝΟΕΜΒΡΙΟ ,κάθε Δευτέρα 19.30 -21