“ΜΗΤΕΡΕΣ ; Παράσταση στο Διαδικτυακό Φεστιβάλ του Δήμου ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Από τις 15 έως τις 20 Απριλίου στην πλατφόρμα : www.e-thessalonikiculture.gr

Στις 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στις 9 μ.μ και τις άλλες μέρες σε διαφορετικές ώρες που προτείνει το πρόγραμμα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και υπάρχουν οι σχετικές οδηγίες για την εγγραφή σας ,στην ιστοσελίδα.